● ÇEVRE VE YEŞİL MANİFESTOMUZ

Çevresel değerlerin, yaşam şartlarının korunması ve iyileştirilmesi için, doğal kaynaklardan en fazla yararlanmakta olan turizm sektörünün, üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, tüm şirketlerimi bünyesinde geçerli çevre koruma kararlarını, 2009 yılında Çevre ve Yeşil Manifestosu yayınladık.

CORAL ÇEVRE VE YEŞİL MANİFESTOSU

“Coral Travel Group (OTI Holding), sürdürülebilir turizm ilkelerini kurumsal kalite standartlarının bir parçası olarak kabul eder ve uygular. Kurumumuzun en önemli amaçlarından biri, turizmin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu konuda ilgili kurumlar ile iş birliği yaparak faaliyetlerini sürdürmektir. Coral Travel Group (OTI Holding) olarak, turizmin sürdürülebilmesinin, ancak yerel değerlerini kaybetmeden küresel stratejiler üreten ve üzerinde bulunduğumuz toprakların tarihine ve çok çeşitli kültürel yapısına saygı gösteren kişi ve kuruluşlar sayesinde mümkün olacağına inanmaktayız. Bu nedenle, doğal kaynakların korunmasını bir pazarlama aracı olarak değil, özgün ve katılımcı projeler üretebileceğimiz bir alan olarak görmekteyiz.”

CORAL ORMANI

Doğal kaynakların verimli kullanımı ve çevrenin korunması konularında bu kaynaklardan en fazla yararlanan turizm sektörünün de üzerine düşeni yapması gerektiğine inandık. İklim değişikliğinin zararlarının ve kurum olarak atmosfere saldığımız karbondioksit miktarının etkilerinin azaltılabilmesi adına “Coral Ormanı” projesini hayata geçirdik. Geleceğe yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakmak elimizde!