E-mail yoluyla bize iletmiş olduğunuz bilgileriniz ve kişisel verileriniz, işe alım süreçlerinde değerlendirilmek üzere ve ihtiyaç olması halinde  yurtiçinde ve yurtdışında kurulu bulunan,  Coral Travel Group (OTI Holding) A.Ş. ile aynı veya benzer ortaklık yapısına ait diğer şirketlerimizin ilgili birimlerine  yazılı ve sözlü olarak aktarılabilecek, gerek  bu şirketler gerekse  Coral Travel Group (OTI Holding) A.Ş. tarafından istihdam sağlanması amacıyla işlenebilecektir.   Bilgilerinizin diğer şirketlerimize aktarılmasına  onayınız bulunmuyorsa bize 2 gün içerisinde,  bilgilerinizi iletmiş olduğunuz e mail adresi üzerinden  onayınız olmadığına dair e mail göndermenizi rica ederiz.  2 gün içerisinde onayınız olmadığına ilişkin e mail göndermemeniz halinde bilgilerinizin aktarılmasına açık rıza vermiş kabul edileceğinizi  bildiririz.  Açık rıza vermeniz veya vermiş kabul edilmeniz halinde tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel veriler, ancak 6698 Sayılı Kanuna ve  diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun davranılacak,  bu veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecek, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Bilgilerin işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde ise yok edilecek, silinecek veya anonim hale getirilecektir.